Behandeling en opsporing

Er bestaan behandelingen

Je kan je erfelijkheid niet veranderen. Maar er bestaan doeltreffende behandelingen voor kinderen en volwassenen met F.H.

De gebruikelijke behandeling is op basis van statines. Deze medicatie verlaagt het LDL-cholesterolgehalte in het bloed en daarmee ook de risico’s op cardiovasculaire complicaties. Bij kinderen gebeurt de behandeling op basis van hypolipemiërende middelen tot ze de leeftijd hebben bereikt waarop het gebruik van statines toegelaten is.

Dankzij deze behandelingen kan het risico op complicaties aanzienlijk zakken.
Hoe vroeger de behandeling start, hoe beter de vooruitzichten. Vroegtijdig opsporen is dus van levensbelang!

Het belang van tijdige opsporing

Een goede verzorging begint met een juiste diagnose. Nu schuilt één van de gevaren van F.H. net in het feit dat de symptomen helemaal niet opvallen. Dit verklaart dat de aandoening vaak niet gediagnosticeerd wordt vooraleer er ernstige complicaties opduiken!

F.H. kan je veronderstellen als deze twee factoren gecombineerd voorkomen:

  • Een hoog cholesterolgehalte op jonge leeftijd.
  • Een voorgeschiedenis van cardiovasculaire incidenten bij dichte familieleden, zoals een (groot-)ouder, zus of broer die een infarct, een beroerte of een hartoperatie kreeg op jonge leeftijd.

De levensvooruitzichten van mensen met F.H. hangen vooral af van de vroegtijdige diagnose en een grote voorzichtigheid met risicofactoren, zoals tabak, overgewicht, hoge bloeddruk en suikerziekte.