Doe de test

Wat is, vóór elke behandeling, de waarde van uw 'slechte' cholesterol (cf. 'cholesterol LDL' of 'LDL-cholesterol' in het resultaat van uw bloedafname): XYZ?


U bevestigt dat deze waarde wel degelijk de waarde voor de slechte cholesterol is, zónder behandeling met medicatie? Zoniet is het belangrijk de waarde van uw cholesterol en van uw slechte cholesterol (LDL-cholesterol) te kennen. Vraag uw arts om een bloedonderzoek.

Wat zijn uw hoge triglyceridenwaarden?

Heeft in uw naaste familie (vader, moeder, grootvaders, grootmoeders, broers, zussen) iemand vóór de leeftijd van 55 jaar (mannen) of 65 jaar (vrouwen) geleden aan een hart- of hersenaandoening als gevolg van slagadervernauwing?

Voorbeelden: een infarct, angina pectoris of elke andere hartaandoening waarvoor een (coronaire) bypass of een 'stent' nodig was, of een CVA ('cerebrovasculair accident', 'hersenbloeding', 'beroerte'). Het kan ook gaan om plots overlijden van de volwassene (bijv. een verwant die onverwacht, zonder verklaring, dood in zijn bed werd aangetroffen).

Heeft in uw naaste familie (vader, moeder, grootouders, grootmoeders, broers, zussen) iemand te kennen gegeven een hoge cholesterolwaarde te hebben, of moet hij een behandeling volgen voor zijn cholesterol?

Zijn er bij de jongere mensen in uw naaste familie (uw eigen kinderen of kinderen van broers of zussen, tot 30 jaar) gevallen met een hoge cholesterolwaarden?

Resultaten:

De aanwezigheid van andere symptomen kan de waarschijnlijkheidsgraad sterk verhogen:

  • indien je positief getest werd op de erfelijkheid van FH
  • indien je lijdt aan « arcus corneae » (vetophoping in het hoornvlies) voor de leeftijd van 45 jaar
  • indien je lijdt aan « xanthoma tendineum » (vetophoping op bepaalde pezen)